lunedì 20 ottobre 2008

TMM settimana 24.10.88 - 30.10.88

TORMENTO:
KIMWILDE_FourLetterWord
OLIVIANEWTONJOHN_TuttaLaVita

NEWS:
PASADENAS (LP)
GLORIAESTEFANandMIAMISOUNDMACHINE_1,2,3
DURANDURAN (LP)
BOYGEORGE (LP)
U2 (doppioLP)

PREVIEW
LEVEL42_TakeALook
TIKANELSON_RoyalBlue